Відділ сім’ї та молоді

Відділ сім`ї та молоді

45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73,
каб. 206, тел.: 6-17-18
Начальник відділу   -   Шум Ніна Омелянівна

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення на території міста реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї;
 • виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім'ї;
 • сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
 • сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї;

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу

Базисом законодавчо-нормативного забезпечення є Декларація “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” (1992 р.) та Закони України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (1993 p.), “Про охорону дитинства” (2001 p.), “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” (2001 p.), “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки” (2003 p.),

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією й законами України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах молоді та спорту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської ради, а також Положенням про відділ сім’ї та молоді виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Забезпечує реалізацію повноважень в галузі сімейної та молодіжної політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей та молоді,
 2. Подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність.
 3. Забезпечує організацію оздоровлення та літнього відпочинку дітей пільгових категорій;
 4. Сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних, жіночих, громадських організацій і благодійних фондів;
 5. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей, молоді, жінок і сім'ї;
 6. Забезпечує впровадження прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо;
 7. Забезпечує систему відбору і пошуку обдарованих дітей та молоді, забезпечує умови для її інтелектуального та культурного зростання;
 8. Готує документи на присвоєння багатодітним матерям Почесного звання “Мати-героїня”;
 9. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї;
 10. У межах своїх повноважень реалізує державну політику щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженнями у відділі;
 11. Організовує та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;

Відділ має право:

 1. Залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції, працівників інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);
 2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 3. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.
 4. Перевіряти дотримання належних умов навчання, виховання та утримання дітей, молоді у підконтрольних закладах та спеціалізованих установах незалежно від форм власності.
 5. Віддлі під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Основні напрямки діяльності відділу сім’ї та молоді виконавчого комітету Ковельської міської ради:

 • участь у створенні організаційних і соціально-економічних умов соціального становлення молоді;
 • сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді, підтримка підприємницької активності молоді;
 • підтримка студентських ініціатив і сприяння соціальному становленню учнівської та студентської молоді;
 • попередження негативних проявів та пропаганда здорового способу життя у молодіжному середовищі;
 • підтримка творчих ініціатив молоді; залучення дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань до реалізації державної молодіжної політики;
 • відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету української сім’ї підтримка багатодітних і неповних сімей;
 • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • попередження насильства в сім’ї; підвищення статусу жінок в Україні та розвиток гендерних ініціатив;
 • запобігання торгівлі жінками та дітьми; взаємодія з жіночими громадськими організаціями; організація відпочинку, оздоровлення і дозвілля дітей та молоді.

Основними функціями відділу є:

 • участь у формуванні та забезпеченні виконання державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків. попередження насильства у сім’ї на території міста;
 • організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, виховання молоді ;
 • сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, залучення їх до виконання державних програм та заходів;
 • сприяння створенню правових, економічних, соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, утвердження авторитету та стійкості шлюбу;
 • здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції управління щодо виконання відповідних програм та заходів.
Відділ надає послуги:

          - видає посвідчення для багатодітних сімей;
          -оздоровлення дітей пільгових категорій;
          - оформлення документів на присвоєння Почесного звання "Мати-героїня".


Фотогалерея
Програма про наше місто
Посилання на сайти