Структура доходів і видатків міського бюджету 2017 року

Структура доходів і видатків міського бюджету 2017 року

 За підсумками 2017 року загальний обсяг доходів бюджету міста склав 805354,1 тис.грн., що забезпечило рівень виконання уточненого бюджетного призначення на 101,6 відсотка. Зокрема, до загального фонду бюджету (без врахування трансфертів) надійшло податкових та неподаткових платежів в сумі 257451,1 тис.грн., або 103,3 до затвердженого показника, сумарно додатково отримано фінансових ресурсів 8154,4 тис.грн. До спеціального фонду надійшло коштів сумі 39318,2 тис.грн., або 178,8 відсотка до запланованого обсягу. Як і у два попередні роки зберігається тенденція суттєвого збільшення власної доходної бази бюджету міста. Так, порівняно з 2016 роком податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду більше на 54619,8 тис.грн. (26,9 відсотка), до спеціального- на 1439,7 тис.грн. (3,8 відсотка).
З державного бюджету отримано базової дотації в сумі 6891,4 тис.грн., 100 відсотків до призначень на звітний період. Цільових субвенцій надійшло в сумі 500775,6 тис.грн., 97,6 відсотка до затвердженого обсягу, з них освітньої субвенції- 79755,5 тис.грн. (100 відсотків), медичної субвенції- 93783,7 тис.грн. (100 відсотків).
В порівнянні з 2016 роком спостерігається позитивна динаміка з усіх основних джерел доходів загального фонду бюджету.

Рівень виконання доходів міського бюджету забезпечив фінансування бюджетних видатків на загальну суму 801630,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету на суму 685521,3 тис.грн. та по спеціальному фонду бюджету на 116109,6 тис.грн., і виконання відповідно становить по бюджету міста 98,6 % до річного бюджетного призначення, в тому числі по загальному фонду 98,4 % та по спеціальному фонду 99,8 %. Протягом 2017 року здійснено видатків на 190660,0 тис.грн. більше ніж у 2016 році, в тому числі по загальному фонду бюджету на 178769,6 тис.грн. та по спеціальному фонду бюджету на 11890,4 тис.грн.
Питома вага видатків загального фонду у бюджеті міста становить 85,2 % та спеціального фонду – 14,5 %.
В звітному періоді забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в установлені терміни та в повному обсязі з врахуванням підвищень. На оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетної сфери спрямовано 274882,5 тис.грн., або 40,1 відсотка до видатків загального фонду міського бюджету.
Вчасно і в повному обсязі проводились розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, на які спрямовано 33049,6 тис.грн., або 4,8 відсотка до всіх видатків бюджету.
Видатки міського бюджету на захищені статті витрат в звітному періоді становили 653498,2 тис.грн., або 95,3 відсотка всіх видатків бюджету.

Читайте також:

12 лютого 2018
Фотогалерея
Програма про наше місто
Посилання на сайти