Про діяльність щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства

Про діяльність щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства

Питання прогнозування надзвичайних ситуацій (НС) та запобігання їм є надзвичайно важливими. Вміння якісно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи в зоні НС, надавати необхідну допомогу постраждалому населенню дозволяє скоротити число загиблих, зберегти здоров’я людей, зменшити матеріальні втрати. Відповідно, зростає актуальність підготовки працездатного населення для виконання вмілих дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій або небезпечних подій.
Отже, на підприємствах, в установах та організаціях міста Ковеля, з метою завчасної підготовки працюючого персоналу до захисту від НС, зниження втрат від дії їх негативних наслідків, створення умов для підвищення стійкості роботи об’єктів, своєчасного проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, організовується цивільний захист (ЦЗ).
З 1 липня 2013 року введено в дію Кодекс цивільного захисту України, який регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту. Він визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
Стаття 4 Кодексу цивільного захисту України визначає , що «Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям , ліквідації їх наслідків та надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період».
Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України , інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

До основних складових цивільного захисту відносяться:
захист населення і територій від НС;
запобігання НС;
реагування на НС та ліквідація їх наслідків;
забезпечення заходів цивільного захисту.

Отже, цивільний захист на підприємствах, в установах та організаціях міста організовується з метою своєчасної підготовки об’єкта до захисту від наслідків надзвичайної ситуації та оперативного проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Згідно з законодавством в сфері ЦЗ керівництво підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування планують і здійснюють необхідні заходи для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розробляють плани локалізації і ліквідації аварій (катастроф), створюють матеріальні резерви для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, організують здійснення заходів з евакуації.
За таких умов основний тягар щодо запобігання, реагування, локалізації, ліквідації НС та їх наслідків на об’єктовому рівні лягає на органи управління і сили об’єктової ланки, а ефективність їх діяльності залежить від чітко визначених положень нормативно-правової бази в сфері ЦЗ.
Організацію діяльності органів управління ЦЗ здійснюють безпосередньо керівники об’єктової ланки єдиної державної системи цивільного захисту - керівники ЦЗ підприємств, установ та організацій та інших категорії керівних кадрів і фахівців, переважна більшість яких не має професійної підготовки, відповідних знань та досвіду у сфері ЦЗ.
Поряд з тим, існуюча нормативно-правова та методична база в сфері ЦЗ не забезпечують достатню чітку та вичерпну методичну підтримку керівників об’єктового рівня з питань організації діяльності в сфері ЦЗ, розподілу їх обов’язків та повноважень, оформлення та впровадження документів, управління силами та засобами у НС.

Відповідно до ст. 19 Закону України “ Про охорону навколишнього природного середовища ” незалежно від форм власності та підпорядкування в галузі охорони навколишнього природного середовища проводиться координація діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Ковеля.
Відділом з питань цивільного захисту та екологічної безпеки опрацьовуються дані, які надані управлінням екології та природних ресурсів Волинської ОДА, територіальними підрозділами державної фіскальної служби щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють свою виробничу діяльність на території м. Ковеля та подали податкові декларації екологічного податку та відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
За результатами аналізу сформований перелік про стан охоплення суб’єктами господарювання на 01.06.2018 рік дозвільними документами екологічного характеру, а саме дозволами на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (відповідно до ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися тільки після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення).
Зазначені переліки направлені до управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА для подальшого реагування.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність без відповідних дозвільних документів поінформовані про необхідність отримання ними вищезазначених документів відповідно до вимог діючого законодавства України.

Юрій Дідковський, начальник відділу з питань
цивільного захисту та екологічної безпеки
 

 

Читайте також:

11 жовтня 2018
Фотогалерея
Програма про наше місто
Посилання на сайти