Порядок надання допомоги особам, які доглядають за хворими дітьми

Порядок надання допомоги особам, які доглядають за хворими дітьми

Кабінет Міністрів України  постановою від 28 листопада 2018 року №996 визначив порядок надання допомоги для осіб, які доглядають за хворими дітьми, яким не встановлена інвалідність, батьки яких матимуть право з 1 січня 2019 року  звернутися  за  наданням  допомоги.
 
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один  або декілька видів таких захворювань, станів. 
Допомога призначається з дня звернення до органу соціального захисту населення і незалежно від одержання інших видів державної допомоги. На кожну хвору дитину допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців.
 
 
Для отримання допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, до органу соціального захисту населення подають такі документи:
1) заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;
2)копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника, тощо.
4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.
 
У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.
 
Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, припиняється у разі:
встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років);
коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків;
смерті дитини;
смерті отримувача допомоги.
 
Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, призупиняється у разі:
тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;
влаштування хворої дитини на повне державне утримання в разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
нездійснення догляду за хворою дитиною.
 
Виплата допомоги припиняється (призупиняється) за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу,
 
Софія Сагаль, начальник управління                                                              
соціального захисту населення

Читайте також:

06 грудня 2018
Фотогалерея
Програма про наше місто
Посилання на сайти