Зміни у порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно

Зміни у порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно

2 листопада набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» від 03.10.2019 (надалі - Закон), яким передбачено суттєві зміни до порядку державної реєстрації бізнесу та нерухомого майна.

Фахівці інформують ковельчан, на що необхідно звернути увагу.

1.Запроваджено принцип одночасності вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва та державної реєстрації прав. Він передбачає, що нотаріальні та реєстраційні дії щодо нерухомого майна проводяться одним нотаріусом, який вчиняє ці дії одну за одною.

За загальним правилом виключно нотаріус, який вчинив нотаріальну дію з нерухомістю, об'єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав або їх обтяжень, проводить державну реєстрацію цих прав чи обтяжень, проте є винятки.

Так, у разі нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини (наприклад, правочину з відкладальною умовою), а також у разі, якщо у результаті вчинення нотаріальної дії утворюються нові об’єкти нерухомого майна, що потребує здійснення власником дій, спрямованих на формування (створення) нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться після настання потрібної обставини, формування (створення) нерухомого майна будь-яким державним реєстратором.

2. Передбачено ретельну перевірку речових прав, що виникли до 2013 року, перед державною реєстрацією. При цьому розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором у разі неподання заявником чи неотримання з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем в електронній чи паперовій формі інформації, що містять відомості про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права.

3. Заплановано впровадити механізм автоматичного повідомлення про вчинені щодо нерухомого майна реєстраційні дії.

4. Змінено порядок державної реєстрації прав на будинок (споруду) та земельну ділянку, розташовану під ним.

Відтепер у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або об’єкт незавершеного будівництва з одночасним набуттям права власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав на такі об’єкти незалежно від кількості документів, що посвідчують право власності на зазначене майно. Раніше одну заяву можна було подати не тільки у разі набуття права власності на земельну ділянку під будинком (спорудою), а й у разі набуття будь-якого іншого речового права на відповідну земельну ділянку (права оренди, постійного користування тощо).

5. Врегульовано окремі питання взаємодії з Державним реєстром прав. Відповідно до Закону заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі може бути подана лише у разі підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри (насамперед – це кваліфікований електронний підпис).

Разом з тим витяг з Державного реєстру прав у паперовій формі може надаватися заявнику з проставленням підпису та печатки не лише державного реєстратора, а й адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі отримання витягу шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг).


Центр надання адміністративних послуг 

Читайте також:

02 грудня 2019
Фотогалерея
Оголошення
Програма про наше місто
Служба зайнятості
Посилання на сайти