Про управління соціального захисту населення

Управління соціального захисту населення

45000, м. Ковель Волинської області, вул. Незалежності, 148,

тел/факс 5-00-15,
електронна почта:
soczahust@kovelrada.gov.ua

 Відділи управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради


Начальник управління – Cагаль Софія Анатоліївна
тел./факс 5-00-15.
Здійснює загальне керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на установу завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів. Діє від імені управління, представляє його в усіх державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.
Забезпечує виконання інших повноважень, покладених на установу.

Заступник начальника управління Созонік Світлана Миколаївна
тел. 5-29-19.
Організовує планування роботи управління і відділів, контролює виконання намічених заходів, підготовку інформативних довідок про роботу з питань забезпечення грошових виплат і компенсацій, різного роду державних соціальних допомог, виконання місцевих програм соціального захисту громадян, про діяльність соціальних інспекторів.
Координує роботу відділів: персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та соціального захисту інвалідів; виплати соціальних допомог та компенсацій.
Організовує підготовку інформації про хід виконання делегованих повноважень; довідок про здійснення завдань соціально-економічного розвитку міста поквартально і за півріччя; інформаційних довідок з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці; організації персоніфікованого обліку отримувачів за видами пільг; виплати компенсацій і гарантій, оздоровлення відповідних категорій громадян.
Координує роботу по проблемних питаннях демобілізованих учасників АТО та відповідальна за організацію цивільного захисту в установі. Веде облік військовозобов’язаних в управлінні.
Контролює та координує роботу відділу призначення державних соціальних допомог та компенсацій.
Несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань, їх якість і ефективність. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу, вносить відповідні пропозиції начальнику управління, розробляє посадові інструкції і контролює їх дотримання, сприяє методичному і фаховому навчанню, підвищенню кваліфікації працівників.
Організовує та регулює своєчасний та якісний розгляд працівниками підпорядкованого відділу звернень від органів влади, депутатів, громадських об'єднань, громадян, підприємств, установ і організацій, забезпечує підготовку відповідей по наслідках розгляду.
Відповідає за охорону праці працівників установи. Забезпечує інформаційно-розяснювальну роботу управління в ЗМІ та звітується з даного питання.

Відділ субсидій
начальник відділу– Мацютевич Ірина Миколаївна

телефон 5-26-06.
Здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки  між працівниками, очолює та координує їх роботу.
Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосується діяльності управління.
Здійснює перевірку правильності проведених розрахунків та їх відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу у засобах масової інформації  напрямків соціальної політики держави та застосування чинного законодавства з питань призначення житлових субсидій.
Співпрацює з фінансовими, банківськими установами, підприємствами, організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг.


Відділ соціальних допомог і компенсацій
начальник відділу
– Остапчук Тетяна Богданівна

телефон 5-29-18.
Здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між спеціалістами відділу, очолює та координує їх роботу.
Організовує облік, ведення та зберігання особових рахунків одержувачів усіх видів соціальних допомог.
Складає заявки фінансування допомог та розрахунків до них.
Формує реєстри нарахованих сум по кожному виду соціальних допомог та компенсацій.
Перевіряє та контролює правильність виплатних документів по кожному виду соціальної допомоги до банківських установ та підприємств зв’язку.
Контролює нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу у засобах масової інформації  напрямків соціальної політики держави та застосування чинного законодавства з питань призначення соціальних допомог і компенсацій. 

Відділ бухгалтерського обліку,  звітності та господарського забезпечення
начальник відділу
Шульгач Неля Василівна
тел. 5-26-33.
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності в установі. Підготовку банківських документів для забезпечення перерахування коштів на виплату  різного виду державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям і сім’ям з дітьми, компенсацій і гарантій ветеранам війни і особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виплат, передбачених місцевими програмами соціального захисту населення тощо.
Співпрацює з казначейськими і банківськими установами.

Відділ пільг
начальник відділу Грицюк Альона Петрівна
тел.5-30-34
Забезпечує включення інформації про осіб, які мають право на пільги, до програмного комплексу ЄДАРП.

Забезпечує надання статусу особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також видачу і заміну відповідних посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, батькам багатодітної сім’ї, дітям з багатодітної сім’ї, ветеранам праці та талонів на пільговий проїзд.
Проводить прийом та перевірку реєстрів обсягу нарахованих пільг.
Організовує виплату щорічної разової допомоги до Дня перемоги.
Контролює відшкодування витрат на безоплатне поховання учасників бойових дій, осіб, які мають особливі бойові або трудові заслуги перед Батьківщиною.

Контролює виплату грошової допомоги з місцевого бюджету пільговим  категоріям населення міста, згідно затвердженої Програми соціального захисту  окремих категорій мешканців міста Ковеля на відповідний рік з питань соціального захисту.
Здійснює контроль за підготовкою документів щодо призначення грошової компенсації для придбання житла пільговим категоріям населення та складанням звітності по цьому виду виплати.

Відділ соціальних гарантій,
начальник відділу
Шемейко Тамара Леонідівна.
тел. 5-26-33
Реалізує заходи спрямовані на соціальних захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил), громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати пільговим категоріям громадян.
Готує пакети документів на забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом та для влаштування до будинків-інтернатів осіб, які цього потребують.
Організовує заходи із соціальної та професійної адаптації пільгових категорій громадян.
Забезпечує відшкодування окремим категоріям громадян коштів за технічні та інші засоби реабілітації.
В межах компетенції здійснює заходи щодо реалізації Закону України «Про соціальні послуги».

Сектор юридичної та кадрової роботи,
завідувач сектору
Шуляк Людмила Валеріївна
тел. 5-26-33.
Складає позовні заяви до суду за захистом прав та інтересів управління, слідкує за своєчасним реагуванням на судові виклики та повідомлення, складає клопотання до суду, заперечення на позови, апеляційні та касаційні скарги, інші документи правового характеру.
Веде роботу по прийняттю, оформленню документів і підготовці рішень з питань опіки та піклування над недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.
Здійснює прийом заяв, збір документів та веде протоколи засідань комісії по встановленню статусу учасника війни. Організовує і здійснює роботу з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення. Розробляє і (за погодженням з начальником управління) планує кадровий резерв, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в установі.
Оформляє документи про прийняття присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок.
Організовує діловодство відповідно до номенклатури справ управління, здійснює контроль за його веденням та зберіганням документів згідно встановленого порядку. Обчислює стаж роботи в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників управління.

Сектор державних соціальних інспекторів
завідувач сектору Івануха Світлана Олександрівна
тел. 5-30-34.
Забезпечує здійснення контролю: за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; допомоги одиноким матерям з доходом сім’ї; щомісячної грошової допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, що потребують постійного стороннього догляду; інших соціальних та компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.
Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.

Сектор з питань сім’ї та оздоровлення дітей
з
авідувач сектору
Гаврилюк Ольга Леонідівна
тел. - 52918
Здійснює прийом заяв та необхідних документів для направлення  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  до  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку у державних  підприємствах «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) та  МДЦ «Артек» (м.Київ).
Проводить роботу з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї, насильства за ознакою статі та протидії  торгівлі  людьми.
Готує документи в частині придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що перебувають на обліку громадян, які потребують  поліпшення  житлових  умов. 
Проводить підготовку   документів та  нагородних  листів  на присвоєння почесного  звання   «Мати-героїня».
Здійснює  роботу  для  реалізації  пілотного  проекту  одноразової  натуральної  допомоги  при  народженні  дитини   «пакунок малюка».
Проводить  прийом   заяв  та  облік  внутрішньо переміщених осіб та ведення бази   даних в ЄДР  ВПО.

Ковель VS Covid
Станом на 06.12.2021 
Захворіли за добу: 28
Одужали за добу:106
Кількість хворих  в стац. МТМО:82
Фотогалерея
Служба зайнятості
Посилання на сайти