Служба у справах дітей

Якщо ви вирішили всиновити дитину

Служба у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради

45000, м. Ковель Волинської області,
вул. Незалежності, 73

каб. № 107, 108 (1-й поверх), тел. :61727, 61724.

Графік роботи:
понеділок — четвер : з 8.00 до 17.15,
п'ятниця : з 8.00 до 16.00,
перерва на обід :з 12.00 до 13.00.
 

 Начальник служби у справах дітей – Вельма Жанна Валентинівна, тел. 61727
Прийомні дні:

Понеділок   з 9.00 до 12.00

Вівторок     з 8.00 до 12.00

Середа     з 13.00 до 17.15

      Начальник служби здійснює загальне керівництво службою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань, визначає функції та ступінь відповідальності працівників. Діє від імені служби представляє її в усіх державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Зокрема, організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушення серед дітей в місті, здійснення в місті профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку дітей з девіантною поведінкою сім’ї, педагогічних колективів навчальних закладів, трудових колективів підприємств, установ та організацій. Здійснює контроль за організацією виховної роботи у дошкільних, навчальних, позашкільних закладах міста, за місцем проживання, незалежно від форм власності, за умовами утримання і виховання неповнолітніх у виховній колонії. Організовує та бере участь у правовому, соціально-психологічному консультуванні дітей та їх батьків, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з міським центром зайнятості сприяє їх працевлаштуванню. Готує проекти рішень з питань захисту майнових та немайнових прав дітей на засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради.

 
Здійснює контроль за станом дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності виконання інших повноважень, покладених на службу у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради.

 
Заступник начальника служби у справах дітей з питань опіки та піклуванняГупік Микола Іванович, тел. 61724

 Прийомні дні:

Понеділок   з 9.00 до 12.00

Вівторок     з 9.00 до 12.00

П’ятниця   з 8.00 до 12.00

 Здійснює заходи щодо соціального захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотриманням, а також здійснення таких заходів. Забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних сімей, батьків-вихователів. Оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводить відповідну роботу щодо правового та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, в прийомних сім’ях, в дитячих будинках сімейного типу. 

Вносить пропозиції та готує матеріали щодо притягнення осіб, які не виконують батьківських обов’язків щодо виховання дітей, до відповідальності, відповідно до чинного законодавства. Забезпечує, в установленому порядку, розгляд звернень дітей та їх батьків з питань соціального і правового захисту, проводить прийом громадян та дітей у службі. Бере участь у розгляді судами справ щодо дітей, захисту їх прав та інтересів. Готує проекти рішень з питань захисту майнових та немайнових прав дітей на засідання виконавчого комітету Ковельської міської ради.

 
Головний спеціаліст  служби у справах дітей - Калінчик Наталія Василівна

тел.61724

Прийомні дні:

Вівторок   з 13.00 до 17.15

Четвер      з 9.00 до 12.00

П’ятниця    з 13.00 до 16.00

 Організовує і проводить профілактичні заходи щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчинення дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей, сім’ї, педагогічних колективів навчальних закладів, трудових колективів підприємств, установ, організацій. Аналізує стан справ з питань соціального і правового захисту дітей, аналізує стан злочинності і правопорушень серед дітей. Разом з кримінальною міліцією в справах дітей організовує і проводить рейди, інші заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності і правопорушень. Здійснює контроль за організацією виховної роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста усіх форм власності та умовами утримання і виховання неповнолітніх у виховній колонії розміщеній на території міста. 

Вносить пропозиції щодо поставлення на облік дітей, які проживають у сім’ї, в якій батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, систематично самовільно залишають місця постійного проживання та щодо яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насилля в сім’ї. Проводить відповідну роботу щодо правового та соціального захисту дітей, що виховуються в цих сім’ях, вносить пропозиції та готує матеріали щодо притягнення осіб, які не виконують батьківських обов’язків щодо виховання дітей, до відповідальності відповідно до чинного законодавства, веде картки обліку таких дітей. Організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків. Веде облік вхідної і вихідної документації служби у справах дітей. Забезпечує створення і ведення банку даних про дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей.

 Служба є структурним підрозділом виконавчого комітету Ковельської міської ради

Основними завданнями служби є:

l     - Реалізація у місті державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

l     - Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,   підприємствами,    установами   та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту  прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснення контролю за виконанням цих заходів.

l     - Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх  форм власності у вирішенні  питань   соціального  захисту дітей та  організації  роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

l     - Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми,  їх усиновлення, влаштування у сім’ї опікунів і піклувальників, в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, забезпечення пріоритетності сімейних форм виховання.

l     - Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

l     - Ведення державної статистики щодо дітей.

l     - Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу.

l     - Визначення пріоритетних напрямків у подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності, запобіганню соціальному сирітству та створенню умов для всебічного розвитку та вихованню дітей.

l     - Виконання соціальних програм та здійснення заходів спрямованих на забезпечення соціального захисту і профілактики безпритульності, бездоглядності та правопорушень серед дітей і підлітків.

l     - Формування громадської думки щодо державної політики у сфері соціального і правового захисту дітей, боротьба із антигромадськими проявами у їхньому середовищі.

 Соціальні послуги , які надає служба у справах дітей :

1.      Надання дозволу на дарування майна, право власності( користування) яким має малолітня( неповнолітня) дитина.

2.      Надання дозволу на укладання договору застави( іпотеки) майна, право користування яким має малолітня( неповнолітня) дитина.

3.      Надання дозволу на купівлю майна на ім'я малолітньої( неповнолітньої) дитини.

4.      Встановлення опіки( піклування) над малолітньою( неповнолітньою) дитиною.

5.      Надання дозволу на виділення частки майна у спільній, сумісній власності малолітньої(неповнолітньої) дитини.

6.      Надання дозволу на прийняття в дар майна на ім'я малолітньої( неповнолітньої) дитини.

7.      Надання дозволу на зміну прізвища дитини.

8.      Надання дозволу на укладання дозволу міни майна, право власності( користування) яким має малолітня( неповнолітня) дитина.

9.      Надання дозволу на відчуження майна, право власност( користування) яким має малолітня( неповнолітня) дитина.

10. Надання дозволу на укладення договору відчуження акцій , власником яких є малолітня ( неповнолітня) дитина.

11. Надання дозволу на визначення місця проживання дитини.

12.  Надання дозволу на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.  

13.  Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав особи щодо малолітньої (неповнолітньої) дитини.  

14.  Надання висновку про невиконання особою батьківських обов'язків щодо малолітньої (неповнолітньої) дитини. 

15.  Надання висновку про можливість бути усиновителем (усиновителями) та відповідності інтересам дитини.  

Законодавча база, якою керується служба у справах дітей:

Закони України:

 «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», « Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про міліцію», «Про громадянство України», «Про внесення змін до Сімейного кодексу України », « Про соціальні послуги»

Указ Президента

від 10.07.2005 року № 1006 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11 грудня 2007р. N 1205/2007 «Про проголошення 2008 р. Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Постанови Кабінету Міністрів України

від 11.05.2006 року № 623 «Про затвердження Державної Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки», від 24.09.2008 р.№ 866» Питання діяльності органів опіки та піклування, пров'язаної із захистом прав дітей», «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення», «Про затвердження Типового Положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей».

Кодекси України

Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, кодекс Законів про працю   України.

Накази

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.05.2007 року № 1880 «Про затвердження Порядку інформування і виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях опікунів (піклувальників) за принципом «гроші ходять за дитиною» чи припинення її виплати в умовах експерименту в 2007 році». Наказ Державного Комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2007 року № 302/80/49 «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання», Міністерства охорони здоров»я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року «Про затвердження Правил опіки і піклування».

Розпорядження Кабінету Мінінстрів України від 11.05.2006 року № 263-р «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», відповідними рішеннями обласної ради , розпорядженнями голови Волинської облдержадміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету Ковельської міської ради, розпорядженнями міського голови. 
 
В Україні функціонує державна система служб і інституцій, підпорядкованих органам державної влади і місцевого самоврядування, які покликані забезпечувати профілактику дитячої бездоглядності, прояви злочинності і правопорушень у дитячому середовищі, попередження фактів фізичного та психологічного насилля щодо них. 
     
Служба у справах дітей, як основний і координуючий орган в системі цих закладів, постійно здійснює аналіз стану бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх, умов та причин поширення негативних явищ у підлітковому середовищі, вживає заходів щодо захисту прав дітей, попередження соціального сирітства, влаштування підлітків, що залишилися без батьківського піклування, до виховних закладів, сприяння сімейним формам виховання. На основі розробленої та затвердженої Міської програми запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності спеціалістами служби у взаємодії з іншими зацікавленими органами регулярно проводяться профілактичні рейди, правова та роз’яснювальна робота серед населення та в учбових закладах міста, здійснюється представництво в ході досудового слідства, судового розгляду кримінальних і цивільних справ, порушуються питання про притягнення батьків до відповідальності за неналежне виховання та утримання дітей. Значну роботу проведено також в питаннях усиновлення дітей як громадянами України, так і іноземцями. Безпосередню участь беруть представники служби в роботі опікунської ради, надаючи населенню міста консультативну і практичну допомогу у вирішенні майнових і соціальних питань, пов’язаних із захистом інтересів дітей. 
          
Іншою значимою проблемою на сьогодні є реалізація права дітей на здобуття якісної освіти, що є однією із базових вимог Конвенції ООН про права дитини. Працівники служби у справах дітей відвідують всі загальноосвітні заклади, проводять звірки присутніх на заняттях, з’ясовують причини, з яких діти не відвідують навчальні заклади. В ході таких перевірок особлива увага приділяється роз’яснювальній роботі з дітьми девіантної поведінки, вивчаються причини і умови, які спонукають дитину до порушення учбової дисципліни, антисоціальної поведінки, надаються відповідні консультації та правова допомога педагогам і батькам в організації виховного процесу. 

На сьогодні службою у справах дітей здійснюються чергові заходи, які покликані захистити і зберегти дитинство. Адже здорове психічно і фізично молоде покоління – це не тільки моральний імператив, а й потенційна передумова стійкого економічного та соціального розвитку міста, країни. Нагадуємо, що з усіх питань, пов’язаних із вирішенням долі дітей, захисту їх майнових і особистих прав, службою здійснюється прийом громадян в приміщенні виконавчого комітету Ковельської міської ради.

 

Якщо Ви вирішили усиновити дитину
Усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду


Шлях усиновлювача
1.    Одержання консультації про усиновлення в службі у справах дітей за місцем свого проживання.
2.    Збір документів.
3.    Подання до служби у справах дітей за місцем свого проживання за­яви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних до­кументів.
4.    Обстеження представником служби у справах дітей умов проживан­ня майбутніх кандидатів в усиновлювачі.
5.    Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.
6.    Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.
7.    Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.
8.    Знайомство та встановлення контакту з дитиною.
9.    Подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей за місцем її проживання.
10.    Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
11.    Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгля­ду питання усиновлення.
12.    Отримання рішення суду про усиновлення дитини.
13.    Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.
14.    Передача дитини усиновлювачам.
15.    Здійснення працівниками служби у справах контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (працівники служби у справах дітей щорічно відвідують сім'ю протягом перших трьох років після усиновлення, в подальшому - однин раз на три роки до досягнення дитиною повноліття).

Бібліотечка кандидата в усиновлювачі:
-    Сімейний кодекс України
-    Закон України "Про охорону дитинства"
-    Закон України "Про відпустки"
-    Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
-    Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" (зі змінами)
-    Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" (зі змінами)
-    Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.08.2008 р. № 479 "Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем", зареєстрований в Міністерстві юстиції Ук­раїни 24.10.2008 р. за № 1022/15713

Стаємо кандидатами в усиновлювачі
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написа­на в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).
До заяви додаються такі документи:
1.    Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
2.    Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія дек­ларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена орга­нами державної податкової служби.
3.    Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі.
4.    Висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за вста­новленою формою.
5.    Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на уси­новлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя).
6.    Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника.
7.    Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
      Копії документів, зазначених у підпунктах 1, З і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання доку­ментів.
У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені доку­менти. Витребування інших документів у заявників не допускається.
Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі. По закінчен­ню строку дії будь-якого з документів його необхідно поновити та долу­чати до справи кандидатів в усиновлювачі.
Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 днів:
-    перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;
-    проводить бесіду з заявниками, роз'яснює їм права та обов'язки канди­датів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові
-    наслідки усиновлення, порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;
-    відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;
-    розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок;
-    у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.Дитина чекає на Вас. Врятуйте її від сирітської долі


Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отрима­ти в службі у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлю­вачі, службах у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських дер­жадміністрацій та Державному департаменті з усиновлення та захис­ту прав дитини.
Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:
1.    Ім'я, вік, стать.
2.    Стан здоров'я.
3.    Правові підстави для усиновлення.
4.    Форма влаштування.
5.    Відомості про наявність або відсутність братів, сестер.
6.    Демонструється фотокартка дитини.
Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Якщо протягом строку дії направ­лення кандидат в усиновлювачі не подав до служби у справах дітей за­яву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її уси­новлення.
Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата в усиновлювачі, але не більш ніж на 10 робочих днів.
Кандидат в усиновлювачі мас право:
-    в закладі, де перебуває дитина, ознайомитися з її особовою спра­вою, медичною карткою;
-    провести додаткове медичне обстеження дитини у державному або комунальному закладі охорони здоров'я;
-    відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) щодня протягом строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, визна­чений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менш як три години на день. Після встановлення контакту з дитиною та подання до служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити кандидати в усинов­лювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішення суду про усиновлення.
Усиновлювач зобов'язаний:
-    особисто забрати дитину із закладу чи сім'ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред'яв­лення копії рішення суду про усиновлення;
-    надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання, здійснювати нагляд за умовами прожи­вання і виховання дитини;
-    повідомляти службу у справах дітей, яка здійснює нагляд за умо­вами проживання і виховання усиновленої дитини, про зміну місця проживання.

Підготовка документів для подання до суду
Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання її усиновити.
Керівник дитячого закладу, де знаходиться (перебуває) дитина чи особа, у якої проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якої звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання уси­новити, подає цій службі такі документи:
1.    Копію свідоцтва про народження дитини.
2.    Документи, які підтверджують правовий статус дитини.
3.    Повідомлення закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення.
4.    Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини.
Служба у справах дітей за місцем перебування дитини на підставі за­яви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10 робо­чих днів готує висновок органу опіки та піклування про доцільність уси­новлення та відповідність його інтересам дитини. Якщо кандидати в уси­новлювачі протягом місяця не забрали висновок, або протягом 30 днів після його отримання, не подали до суду заяву про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від її усиновлення.
Кандидати в усиновлювачі особисто звертаються із заявою про усинов­лення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Подан­ня заяви через представника або направлення поштою не допускається.
До заяви додаються документа кандидатів в усиновлювачі, висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. До висновку органу опіки та піклування додаються:
1.    Свідоцтво про народження дитини.
2.    Документи, які підтверджують правовий статус дитини.
3.    Висновок про стан здоров'я, фізичний і розумовий розвиток дитини.
4.    Згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здо­ров'я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення.
5.    Відомості про братів, сестер дитини, дозвіл органу опіки та піклуван­ня на їх роз'єднання при усиновленні.
Під час розгляду справи суд може вимагати подання інших документів.

Державні гарантії при усиновленні дитини
Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні ви­плати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальни­ка, які вона мала до усиновлення.
Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має право:
1.    На грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при наро­дженні першої дитини. При усиновленні двох і більше дітей розмір до­помоги не змінюється.
2.    На отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
3.    На отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 ка­лендарних днів без урахування святкових і неробочих днів (при уси­новленні дитини віком старше трьох років).
4.    На отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 кален­дарних днів.
До законодавства України можуть періодично вноситись зміни що­до прав, обов'язків та гарантій усиновлювачам. Про всі зміни можна дізнатися в службіу справах дітей за місцем свого проживання.

Служба у справах дітей виконавчого комітету Ковельської міської ради
Волинська область, м. Ковель, вул.. Незалежності, 73, каб. № 110, № 111
(03352) 6-17-24, (03352) 6-17-27

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини: м. Київ, вул. Десятинна, 14, тел. 044-278-51-99

Регіональні служби у справах дітей:

АР Крим                м. Сімферополь, вул. Гоголя, 9              

(0652) 60-02-08,   (0652) 24-11-74

Вінницька обл.          м. Вінниця, вул. Володарського, 47  

(0432) 52-45-52

Волинська обл.          м. Луцьк, вул. Винниченка, 67          

(0332) 72-34-03,  (0332) 24-60-61

Дніпропетровська обл.   м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 34   

(056) 745-16-64,  (056) 745-17-64

Донецька обл.          м. Донецьк, вул. Університетська, 13   

(062) 304-82-71, (062) 304-07-26

Житомирська обл.           м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25               

(0412) 47-50-11,  (0412) 47-44-26

Закарпатська обл.           м. Ужгород, пл. Народна, 4                             

(0312) 61-39-44

Запорізька обл.         м. Запоріжжя пр. Леніна, 64                             

(061) 239-02-51,  (061) 239-02-60

Івано-Франківська обл. м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21             

(034)271-34-48

Київська обл.                     м. Київ пл. Лесі Українки, І                             

(044) 286-85-07

Кіровоградська обл.      м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 84                             

(0522) 22-54-98,  (0522) 22-34-17

Луганська обл.        м.Луганськ,пл. Героїв Великої Вітчизняної Війни, 9   

(0642) 58-58-66,  (0642) 58-40-92

Львівська обл.        м. Львів, вул. Валова, 31                                              

(032) 235-44-56

Миколаївська обл.        м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22                              

(0512) 37-26-17

Одеська обл.                    м. Одеса, вул. Канатна, 83                              

(048) 7-283-544

Полтавська обл.        м. Полтава, вул. Жовтнева, 45                              

(0532) 50-27-27,  (0532) 56-97-93

Рівненська обл.       м. Рівне, м-н Просвіта, 2                                              

(0362) 65-91-99

Сумська обл.                   м. Суми, вул. Леваневського, 26              

(0542) 77-52-59,  (0542) 77-52-82

Тернопільська обл.       м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8                              

(0352) 52-21-81

Харківська обл.       м. Харків, пл. Свободи, 5                                               

(057) 757-44-36

Херсонська обл.       м. Херсон, пл. Свободи, 1                                               

(0552) 49-20-79

Хмельницька обл.       м. Хмельницький, м-н Незалежності, 1               

(0382)79-41-43

Черкаська обл.       м. Черкаси, вул. Шевченка. 185                               

(0472) 33-08-12

Чернівецька обл.       м. Чернівці, вул. Університетська, 20                               

(0372) 52-24-08

Чернігівська обл.       м. Чернігів, просп. Миру, 19                               

(0462) 69-96-28

м. Київ                    м. Київ, вул. Дегтярівська, 3                                               

(044) 484-05-23

 

Ковель VS Covid
Станом на 21.10.2021 
Захворіли за добу: 89
Одужали за добу: 32
Кількість хворих  в стац. МТМО:  97
Фотогалерея
Служба зайнятості
Посилання на сайти