Інвестиційний конкурс


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНКУРС


 
1. ПОРЯДОК проведення інвестиційних конкурсів у м.Ковель
2. ПЕРЕЛІК об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Ковель, у тому числі незавершеного будівництва, які потребують реконструкції, реставрації, капітального ремонту, переоснащення тощо, та можуть бути об'єктами інвестування 

ПРОТОКОЛИ

 
Протокол №1 від 07.03.2019 року

Протокол №2 від 01.04.2019 року

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Будівництво багатоквартирного 5-ти поверхового житлового будинку з вбудованим торгівельно-побутовим блоком та пунктом первинної медичної допомоги


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АГЕНТ

Виконавчий комітет запрошує до співпраці Інвестиційних агентів, які мають практичний досвід виконання зазначених робіт (послуг).
Відповідно до Порядку проведення інвестиційних конкурсів в м. Ковель, затвердженого рішенням Ковельської міської ради 27.12.2018 № 46/91 Інвестиційний агент – організація відповідного профілю, яка на договірних засадах виконує передінвестиційні роботи з підготовки Інвестиційного проекту, надає консультативні послуги з питань організації, проведення та участі в Інвестиційному конкурсі.
Претендентам необхідно подати Організатору заявку про співпрацю (в довільній формі) із зазначенням основних умов співпраці, а також коротке резюме про практичний досвід (не більше 4-х ст. формату А4).
Заявки про співпрацю приймаються за адресою: вул. Незалежності, 73, каб. 306, м. Ковель, 45000, тел. (03352) 61706 до 10 червня 2019 року.
Детальніше про завдання, функції та обов’язки, виконання яких покладається на Інвестиційного агента:

Інвестиційний агент зобов'язаний виконувати такі функції:
1. надання Ініціатору інвестиційного конкурсу консультацій та/або практичної допомоги у розробці Передпроектних пропозицій;
2. надання консультацій з питань участі у Інвестиційних проектах;
3. ініціювання Інвестиційних проектів;
4. проведення робіт з підготовки Інвестиційного проекту в обсягах та порядку, передбачених Порядком проведення інвестиційних конкурсів;
5. інформування потенційних інвесторів про проведення Інвестиційних конкурсів, їх умови, проведення відповідних інформаційно-рекламних заходів тощо;
6. моніторинг за дотриманням умов Інвестиційного договору під час його виконання, у разі якщо Інвестиційний агент є стороною такого Інвестиційного договору;
7. виконання інших робіт, необхідних для підготовки Інвестиційного проекту;
8. інші обов'язки відповідно до цього Порядку та установчих документів Інвестиційного агента.

Обов’язки інвестиційного агента:
1. аналіз поданих документів;
2. визначення можливості/неможливості подальшого розгляду Інвестиційного проекту;
3. повідомлення Ініціатора інвестиційного конкурсу щодо неможливості подальшого розгляду Інвестиційного проекту у зв’язку із недостатністю поданих документів;
4. направлення документи до Суб'єктів погодження для розгляду та надання висновків;
5. формування та надання Організатору інвестиційного конкурсу узагальненого висновку;
6. інформування Ініціатора інвестиційного конкурсу;
7. проведення Робіт з підготовки інвестиційного проекту;
8. аналіз Передпроектні пропозиції;
9. повертає Передпроектні пропозиції Ініціатору інвестиційного конкурсу на доопрацювання;
10. погоджує їх шляхом надання висновку;
11. здійснює Передінвестиційні роботи;
12. погоджує Передпроектних пропозицій із Суб'єктами погодження;
13. передає Організатору інвестиційного конкурсу Передінвестиційний пакет.

До Передінвестиційних робіт, що виконуються Інвестиційним агентом, належать:
1. погодження Передпроектних пропозицій із Суб'єктами погодження, отримання від них, у разі необхідності, додаткових висновків та/або інформації, пропозицій, рекомендацій з питань, пов'язаних з проведенням Інвестиційного конкурсу (реалізацією Інвестиційного проекту);
2. отримання містобудівних умов та обмежень (за можливості);
3. отримання статистичних, експертних, аналітичних, маркетингових, фінансових висновків тощо;
4. підготовка та збір висновків, листів, роз'яснень щодо вирішення майново-правових питань;
5. розроблення пропозиції щодо економічної та фінансової моделі реалізації Інвестиційного проекту;
6. пропозиції щодо вирішення майново-правових питань (за необхідності);
7. розроблення пропозицій щодо Умов інвестиційного конкурсу, в тому числі, пропозицій щодо визначення Замовника реалізації інвестиційного проекту;
8. розроблення проекту Інвестиційного договору;
9. інші роботи.

Види Передінвестиційних робіт, що необхідно здійснити по кожному Інвестиційному проекту, визначаються Інвестиційним агентом з урахуванням особливостей таких Інвестиційних проектів.


Фотогалерея
Програма про наше місто
Посилання на сайти