Трудовий архів

Трудовий архів виконавчого комітету Ковельської міської ради
 

Адреса: м.Ковель, вул.Незалежності , 73 , контактний телефон : 6-17-47

Трудовий архів виконавчого комітету Ковельської міської ради (далі – Архів)
має повноваження органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства .Відділ керується наказами Державної архівної служби України, Державного архіву Волинської області.
Головань Раїса Василівна – начальник Трудового архіву.
Трудовий архів забезпечує облік, зберігання і охорону:
- документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста державних підприємств, установ та організацій;
- документів особового походження, що надійшли до відділу в установленому порядку;
- документів, переданих в установленому порядку підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об'єд- наннями громадян;
- облікових документів і довідкового апарату до документів.
Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.
Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування.
За дорученням Державної архівної служби України контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.
Складає і за погодженням із Державним архівом Волинської області подає для затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у трудовому архіві, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.
Приймає в установленому порядку для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об'єднань.
Інформує міську раду, Державний архів Волинської області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів , інші пору-шення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
Веде зведений облік документів, що зберігають комунальні підприємства і організації міста та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них Державному архіву Волинської області.
Передає за угодою до Державного архіву Волинської області у визначені ним терміни документи Національного архівного фонду та довідковий аппарат до них для постійного зберігання.
Створює і вдосконалює довідковий аппарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування , підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає у порядку, визначеному законодавством, документи Національного архівного фонду для кори-стування фізичним і юридичним особам.
Видає підприємствам, установам і організаціям в установленому порядку архівні довідки, копії та витяги із документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки соціально-правового характеру.
Трудовий архів створено для централізованого тимчасвого зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (НАФ), для забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що розташовані на території міста.
Розпорядок роботи Трудового архіву : щодня з 8.00 до 17.15 , у п,ятницю з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00. Неприйомні дні: вівторок, четвер. Вихідні : субота і неділя. 

Трудовий архів повідомлеє, що на протязі 2017-2018 років у Трудовий архів виконавчого комітету Ковельської міської ради поступили на зберігання документи з особового складу таких підприємств:

  • 1. Підприємець Місюра Олена Володимирівна.
  • 2. Салон платних обрядових та консультаційних послуг при відділі ЗАГС Ковельського міськвиконкому .
  • 3. Мале приватне підприємство "Золотоволоска".
  • Документи будівельного управління "Ковельпромбуд" знаходяться в стадії упорядкування і з 1 червня надійдуть на зберігання до трудового архіву..

Станом на 31 січня 2017 року у трудовому архіві зберігається документи 172 ліквідованих організацій.

З початку року до Трудового архіву звернулися 618 громадян з заявами різного характеру.

Начальник трудового архіву просить громадян міста Ковеля завчасно звертатись за даними підтвердження зарплати чи трудового стажу, а саме за 45 днів до терміну призначення пенсії.

Начальник трудового архіву Р.В.Головань

Ковель VS Covid
Станом на 21.01.2022 
Захворіли за добу: 85
Одужали за добу: 32
Кількість хворих  в стац. МТМО: 28
Фотогалерея
Служба зайнятості
Посилання на сайти